Macedónsko v spoločnom tranzite

03.07.2015 13:22
Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko pristúpila 1.7.2015 k dohovoru o spoločnom tranzite a k Dohovoru o zjednodušení formalít prei prerpave tovaru. 
Macedónsko bude môcť rýchlejšie než predtým prepraviť svoj tovar do Európskej únie a krajín EFTA a Turecka. Samozrejme to platí aj opačne. Obchodovanie s touto krajinou sa teda do značnej miery tým zjednodušuje.Formality na hraničným priechodoch tiež budú jednoduchšie, než predtým pri použití vonkajšieho tzranzitu Únie T1. 
Pristúpenie znamená, že firmy sa tak vyhnú náročným procesným úkonom a kontrolám na hraničných priechodoch. V rovnakej dobe, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko zavádza systém založený na elektronických vyhláseniach a ich spracovaní v colnom režime tranzit (NCTS), ktorý je určený pre lepšiu správu a kontrolu tranzitu tovaru. 
Tento elektronický systém bol vyvinutý s pomocou fondov EÚ v rámci nástroja predvstupovej pomoci. To je dôležitý krok pre uľahčenie obchodu v regióne a dôležitý úspech pre kandidátske krajiny EÚ. 
Ak chcete vedieť viac, prípadne ako sa Vás tieto zmeny dotknú, informujte sa priamo u nás na čísle +421 905 172872 alebo na maile jozef.vasko@cdservices.sk alebo na najbližšom colnom úrade.