Kvóty olivový olej z Tunisu

18.02.2013 14:58

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 118/2013 stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej HS 1509 10, podané 4. a 5. februára 2013 v rámci tuniskej colnej kvóty, a ktorým sa pozastavuje vydávanie dovozných povolení na mesiac február 2013. Účinné od 11.2. - pozastavené vydávanie na február 2013.