Kvóty na hydinové mäso z CN

08.02.2019 05:45

Došlo k podpisu dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v súvislosti s konaním DS492 Európska únia — opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa. 

Európska únia otvorí tieto colné kvóty (1):

— colnú kvótu vo výške 6 060 ton v colnej položke 1602.3929 (s pridelením osobitnej kvóty vo výške 6 000 ton pre Čínu a 60 ton pre všetky ostatné krajiny) s colnou sadzbou v rámci kvóty vo výške 10,9 %;

—  colnú kvótu vo výške 660 ton v colnej položke 1602.3985 (s pridelením osobitnej kvóty vo výške 600 ton pre Čínu a 60 ton pre všetky ostatné krajiny) s colnou sadzbou v rámci kvóty vo výške 10,9 %;

—  Colnú kvótu erga omnes vo výške 5 000 ton v colnej položke 1602.3219 s colnou sadzbou v rámci kvóty vo výške 8 %.

 

(1)  Thajsko súhlasí s pridelením prvých dvoch colných kvót pre Čínu.

Viac informácií nájdete TU.