Kurz colného deklaranta

02.10.2013 17:15

V dňoch 9.-11.októbra 2013 sa koná v Banskej Bystrici Kurz colného deklaranta. Vzdelávacia aktivita, ktorá je svojiím rozsahom a zameraním špecifická a najmä skutočnosť, že sa po dlhej dobe koná v metropole stredného Slovenska. Región je zaujímavý a sídli tu viacero logistických operátorov a výrobných firiem, ktoré zabezpečujú ekonimické pulzovanie tohto regiónu. 

Kurz prebieha ako trojdňový a je tematicky rozdelelný do nosných tém, kde okrem nich bude priestor i na prezentáciu najnovších poznatkov z aplikačnej praxe ako i postupov, ktoré sú rozhodujúce pre logistiku firiem.

Kurz reralizuje naša spoločnosť v spolupráci s regionálnymi komorami SOPK. Podobných vzdelávacích aktivít bude naša spoločnosť relaizovať v danom regióne v budúcnosti viac so špecifickým odborným zameraním, čím nadviažeme na položené základy a veríme, že tak položíme základy novej tradície konania týchto podujatí v tomto regióne.

Kurz je určený pre široké spektrum v rámci cieľovej skupiny logistických operátorov, colnodeklaračných firiem a výrobných firiem. Každý kto absolvoval naše vzdelávacie aktivity ocenil odbornosť, fundovanosť, flexibilitu a ústretovosť našich lektorov, ktorí ochotne zodpovedajú položené otázky a radi prediskutujú aj pri neformálnych rozhovoroch Vaše konkrétne problémy, či ponúknu svoj pohľad na ich riešenie.