Kumulácia EÚ - ACP, SADHP, OCT, územia EÚ, krajiny Carifora

06.04.2019 20:18

(2019/C 69/02)  Oznámenie Európskej komisie o kumulácii medzi Európskou úniou a niektorými štátmi, ktoré patria do skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (ďalej len „štáty AKT“), ktoré uplatňujú DHP, ostatnými štátmi AKT a zámorskými krajinami a územiami Európskej únie podľa dohôd o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a štátmi CARIFORUM-u, tichomorskými štátmi a štátmi východnej a južnej Afriky.