Kontrolné známky po novom

20.06.2013 12:02

Ministerstvo  financií predložilo do pripomienkového konania novelu zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a novelu zákona č. 106/2004 Z.z.  o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

Kontrolné známky na označovanie spotrebiteľských balení liehu a spotrebiteľských balení cigariet by už nemali tlačiť komerčné tlačiarne, ale štátna tlačiareň, ktorou bude Mincovňa Kremnica, štátny podnik.

Zriadením štátnej tlačiarne sa s účinnosťou od 1. apríla 2014 zúži okruh osôb, ktoré budú poznať ochranné prvky aplikované na kontrolnú známku, zjednoduší sa kontrola pravosti kontrolných známok a taktiež by sa mal eliminovať priestor na ich falšovanie.

Súčasne sa s účinnosťou od 1. júla 2014 rozširuje označovanie kontrolnou známkou na ostatné tabakové výrobky.

Súčasťou balíka legislatívnych zmien budú aj tri vyhlášky upravujúce kontrolné známky a to:

  • vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár a cigariek a spotrebiteľského balenia cigariet, jej rozmeroch, grafických prvkoch, náležitostiach a údajoch na kontrolnej známke a o cene kontrolnej známky.
  • vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok, rozmeroch, grafických prvkoch, náležitostiach a údajoch na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu.
  • vyhláška, ktorá  ustanovuje cenu kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu