Ukončenie podpory JCDwin

18.10.2020 04:29

Spoločnosť David Plus oznámila ukončenie technickej podpory pre colný software JCDwin. Dôvodom sú zmeny, ktoré Finančná správa SR zavedie, ide o nové správy SK480/SK481 (právo na vypočutie) od januára 2021 spustí novú komunikáciu s CEP podľa eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust).  JCDwin nebude nebude mať zapracovanie tieto zmeny v plnom rozsahu.

Z uvedených dôvodov odporúčame všetkým naším klientom, ktorí používajú colný software JCDwin, aby najneskôr k 31.12.2020 prešli na používanie nového colného software MERKURIS, ktorý obsahuje všetky plánované funkcionality a bude plne zabezpečovať technickú podporu všetkým používateľom. 

Pri prechode z JCDwín na nový colný software MERKURIS Vám ponúkame zaškolenie Vašich colných deklarantov na prácu s týmto colným software a to buď priamo u Vás alebo cez zdieľané pripojenie. Oproti JCDwin je MERKURIS užívateľsky komfortnejší, viacero funkcionalít bolo zautomatizovaných, taktiež oznámenia o správach už nie je potrebné zakaždým otvárať, ale systém v okne informuje o ich priebehu a stave danej operácie.