Konečné AD clo na príslušenstvo, rúry, rúrky z liatiny s pôvodom v Číne a Thajsku

08.09.2019 11:50

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1259 z 24. júla 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny a z liatiny s guľôčkovým grafitom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku.