Kazachstan do WTO

30.07.2015 11:10

Európska Rada prijala 20. júla 2015 rozhodnutie, ktorým schválila zaujatie pozície, ktorá sa má tlmočiť v mene Euróspkej únie v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie. Rada EÚ sa v GR WTO zaujala k pristúpeniu Kazašskej republiky k WTO s týám, že odporúča pristúpenie schváliť. Podrobné odôvodnenie ako i informácie nájdete v  ROZHODNUTÍ RADY (EÚ) 2015/1211.  

Z trojice, ktorá tvorí EURAS colnú úniu je vo WTO zatiaľ len Ruiská federácia, ktorej člensvto začalo plnoprávne platiť od 22. augusta 2012.