História colníctva 1918-1939

26.11.2017 16:35

V skratke zostavená novodobá história colníctva po vzniku 1.ČSR 1918 - 1939, ktorá vznikla po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie po skočnčení 1.svetovej vojny a jej základ položili zástupcovia českej a slovenskej inteligencie a zahraničnej politickej reprezentácie. 

Zaujímavé čítanie, postupne prinesieme i obdobia pred rokom 1918 ako i obdobie rokov 1939 - 1945, čpríjmené čítanie. i obdobie po roku 1945 až do súčasnosti. Tak poríjemné čítanie Vám prajem.

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.