GSP od 1.1.2014 po novom

14.12.2013 07:07

Od 1.1.2014 sa budú na dovozy do EÚ uplatňovať nové pravidlá. Tieto zmeny priniesla reforma Všeobecného systému colných preferencií (GSP). Tieto pravdilá sú obsiahnuté v novej legislatíve spolu so zmenou, ktorou sa mení príloha II.

Nové pravidlá zavádzajú tri režimy, ktoré sa aplikujú pri dovoze:

GSP - všeobecný režim pre rozvojové krajiny s nízkymi prijímami umožňuje dovoz tovaru na trh EÚ s colnými úľavami.

GSP+ - špeciálny motivačný režim pre udržateľný rozvoj a správu vecí verejných umožňuje zranoteľným rozvojovým krajinám bezcolný dovoz tovaru na trh EÚ.

EBA - osobitný režim pre najmenej rozvinuté krajiny umožňuje bezcolný dovoz tovaru na trh EÚ. 

Ak sa chcete dozvedieť viac a obchodujete alebo uvažujete využívať systém GSP, pribláste sa už teraz na odborné špecializovaný semináre venovaný práve zmenám, ktoré reforma systému GSP priniesla a naši odborní lektori zodpovedia Vaše otázky a získate komplexný prehľad o fungovaní autonómneho preferenčného systému GSP. Prihlásiť sa môžete TU.