Gruzínsko do EUROMEDu

09.12.2016 18:53

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU REGIONÁLNEHO DOHOVORU O PANEURO-STREDOMORSKÝCH PREFERENČNÝCH PRAVIDLÁCH PÔVODU č. 1/2016 z 28. septembra 2016, pokiaľ ide o žiadosť Gruzínska stať sa zmluvnou stranou Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu [2016/2126].

Článok 1

Gruzínsko sa prizýva, aby pristúpilo k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu.
Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
V Bruseli 28. septembra 2016