FTA EÚ-Ukrajina zmena prílohy I-A

08.09.2019 09:22

ROZHODNUTIE RADY PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A UKRAJINOU č. 1/2018 z 2. júla 2018, ktorým sa dopĺňa príloha I-A ku kapitole 1 hlavy IV Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej [2019/1218]. 

PRÍLOHA
DODATOK C K PRÍLOHE I-A KU KAPITOLE 1 HLAVY IV DOHODY
ODSTRÁNENIE CIEL
ZOZNAMY ODSTRÁNENIA CIEL ZMLUVNÝCH STRÁN NA TOVAR S PÔVODOM V DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANE
Týmto dodatkom sa objasňuje zníženie základnej sadzby cla, ktoré sa má uplatniť na každú „kategóriu postupného znižovania cla“.