FTA EU-Singapúr

08.10.2013 11:49

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapúrom je na svete, jej znenie zverejnila  EÚ. Dohoda podlieha schváleniu Európskym parlamentom.

Medzi hlavné črty dohody so Singapurom patrí:

 • eliminácia takmer všetkých colných opatrení,
 • Singapur zaviazal udržať už skôr stanovené nulové clá na import z EÚ,
 • EÚ odbúra clá na import zo Singapuru počas 5 ročného prechodného obdobia,  
 • lepšie zaobchádzanie v obchode so službami a pri verejnom obstarávaní,
 • odstránenie a eliminácia technických prekážok obchodu (napr. testovanie motorových vozidiel a ich častí, elektronických výrobkov, zelených technológií),
 • ochrana práv duševného vlastníctva nad rámec WTO (TRIPs),
 • priame zahraničné investície sú naďalej predmetom rokovaní.

Štatistiky vzájomného obchodu

EÚ - SINGAPUR

Singapur je najväčším obchodným a investičným partnerom EÚ v juhovýchodnej Ázii s pozitívnou obchodnou bilanciou EÚ.

V roku 2012 dosiahol

 • obchod s tovarom 52 mld. EUR,
 • obchod so službami 28 mld. EUR,
 • investície 190 mld. EUR,
 • EÚ bola druhým najväčším obchodným partnerom po susednej Malajzii.

SR - SINGAPUR

 • SR má dlhodobo negatívne saldo obchodnej bilancie

V roku 2012 dosiahol:

 • vývoz SR do Singapuru 22,1 mil. EUR,
 • dovoz zo Singapuru 45,1 mil. EUR,
 • čo predstavuje negatívne saldo -23 mil. EUR.

V roku 2013 za prvý polrok:

 • vývoz SR do Singapuru 14,0 mil. EUR
 • dovoz zo Singapuru bol 24,5 mil. EUR
 •  čo predstavuje negatívne saldo -10,5 mil. eur.

Prognózy a vplyvy dohody na ekonomiku

Vplyvom dohody by exporty EÚ do Singapuru mohli narásť o 1,4 mld. EUR za obdobie 10 rokov. Singapur dosiahne rast za toto obdobie o 3,5 mld. EUR. V tom sú zarátané exporty európskych firiem so sídlom v Singapure s počtom vyše 9300. Reálny HDP EÚ by vplyvom dohody mohol vzrásť o 550 mil. EUR za 10 rokov a ekonomika Singapuru by mala zaznamenať za toto obdobie prínos v objeme 2,7 mld. EUR.