FTA EÚ-Komory predbežné vykonávanie

08.09.2019 09:27

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dočasnej dohody, ktorou sa stanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane (1).

ROZHODNUTIE RADY z 13. júla 2009 o podpise a predbežnom vykonávaní Dočasnej dohody, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane

DOČASNÁ DOHODA, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane