FTA EÚ - Japonsko podpísaná

29.07.2018 11:20

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom bola podpísaná. Celý proces uzavretia dohody a jej uvedenia do praxe sa tým len začal a čaká ju ešte dlhá cesta cez jej ratifikáciu. 

Rokovania medzi EÚ a Japonskom o dohode o hospodárskom partnerstve (EPA) boli ukončené a právna revízia textov bola dokončená. Vzhľadom na politiku Komisie v oblasti transparentnosti zverejňujeme texty DHP v podobe, v akej sa nachádzajú po právnej revízii. Texty sa uverejňujú iba na informačné účely a môžu sa podrobiť ďalším úpravám. Texty budú pre zmluvné strany záväzné podľa medzinárodného práva až po tom, čo každá zmluvná strana ukončí svoje vnútorné právne postupy potrebné na nadobudnutie platnosti dohody.

Najdôležitejšími časťami dohody sú z pohľadu vzájomného obchodu  kapitola 2 Obchod s tovarom, kapitola 3 Pravidlá pôvodu a kapitola 4 Colné záležitosti a zjednodušenie obchodu.

Kompletné znenie dohody v anglickom jazyku.