Formy seminárov a kurzov

24.09.2021 08:46

Vážení klienti, oznamujeme Vám, vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, že budeme realizovať odborné semináre, školenia, kurzy okrem prezenčnej formy, ak je prípustná vzhľadom na dodržiavanie opatrení a regionálne špecifická a stav v daných regiónoch a v Trnave aj on line dištančnou formou.

Ako náhradu a alternatívu Vám ponúkame v prípade nemožnosti prezenčnej formy on line formu, tzn. dištančnou formou cez aplikáciu Microsoft Teams.

Za Vaše pochopenie a priazeň a dôveru veľmi pekne ďakujeme

Chránime tak seba i Vás Vážení klienti 

Stav pravidelne vyhodnocujeme podľa aktuálne platných opatrení a mapy COVID automatu

 

Tím lektorov C&D Services s.r.o.