Európska komisia zverejnila správu o stave rokovaní TTIP

03.05.2016 02:11

Európska Komisia zverejnila 27.4.2016 správu, ktorá predstavuje podrobnejšie členenie pokroku dosiahnutého v rámci prebiehajúceho rokovania o dohode o obchode medzi EÚ a USA s názvom Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP).

Správa hovorí o tom, že vyjednávači dosahujú dobrý pokrok vo viacerých kapitolách TTIP. Ďalšie významné kroky v niektorých oblastiach zostávajú otvorené v rámci ďalších pripravovaných kôl spoločných rokovaní. Vyjednávači na oboch stranách majú snahu, aby boli hlavné prvky dohody tento rok dokončené.

Pri tejto príležitosti, komisár EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová uviedla: "Táto správa sumarizuje rokovania vedené Európskou komisiou ako tímu v súlade s politickým smerovaním prezidenta Junckera so zapojením niekoľkých kolegov Európskej Komisie, ako je poľnohospodárstvo a komisárovi pre rozvoj vidieka Phil Hogan a ďalší. Cieľom tohto tímu má byť široký a pritom jednoduchý a výstižný dokument, ktorý je výsledkom pokračujúcich rokovaní pri dodržaní transparentných  obchodných rokovaní vedenej EÚ. "Rokovania sú v súčasnej dobe vo svojom 13. kole, ktoré sa koná v v New Yorku v súčasnosti. Počas priemyselného veľtrhu v Hannoveri komisárka Cecilia Malmström sa stretla so obchodným zástupcom USA Michaelom Fromanom, aby zhodnotila doteraz dosiahnutý pokrok v rokovaniach. 

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – State of Play (súčasný stav) z 27.4.2016.