EUROMED zjednotil pravidlá

28.02.2013 07:42

Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu - Rozhodnutie Rady z 26. marca 2012 o uzavretí regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu 2013/94/EÚ a  Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2011 o podpísaní v mene Európskej únie Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu 2013/93/EÚ.