EUROMED, IL, nové prílohy

18.02.2013 07:30

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k protokolom 1 a 2 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej. Prílohy I. a II. nájdete TU.