EU - USA dohoda o banánoch

18.02.2013 07:48

EÚ oznámila, že dňa 24.1.2013 nadobudla platnosť dohoda o obchode s banánmi medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými z roku 2010.