EÚ s USA o voľnom obchode

21.06.2013 10:04

Európska komisia má mandát na začatie rokovaní s USA o dohode o voľnom obchode tzv. TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership - Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo. Ide o prelomový prvok v obchodných vzťahoch medzi EÚ a USA, ktoré boli poznačené neustálym súperením a rivalitou. Svoju úlohu v tomto procese priblíženia sa oboch obchodných trhov a ich užšieho prepojenia zohráva i nástup Číny a krajín Juhovýchodnej Ázie v rámci medzinárodného obchodu. Postoje Francúzska v otázke audiovizuálnych služieb nakoniec vyústili k dosiahnutiu kompromisu.  

Zámerom budúcej dohody je široká liberalizáciia na báze reciprocity v obchode s tovarom a službami, posilnenie ochrany investícií. Odstráni obmedzujúce regulačné bariéry.

Dohoda o voľnom obchode bude zameraná na tri kľúčové oblasti, prístup na trh, regulačné záležitosti a netarifné prekážky obchodu a pravidlá pôvodu. Tieto prvky budú negociované paralelne, čím sa zabezpečí rovnováha medzi elimináciou colných sadzieb a obmedzujúcich regulačných a netarifných prekážok obchodu.

Liberalizácia colných sadzieb bude zanedbateľná, skôr pôjde o odstránenie netarifných prekážok obchodu. Regulačné rozdiely medzi EÚ a USA sú najmä v chemickom a automobilovom priemysle. Náklady v dôsledku týchto opatrení predstavujú 50% na oboch stranách a predovšetkým ide o administratívne bariéry.

Zlepšenie sa predpokladá v automobilovom priemysle, chemickom a spracovateľskom potravinárskom sektore. Nárast HDP v EÚ a USA by sa mohol pohybovať na úrovni 0,5 %.  Prílev investícií, ľahšie etablovanie sa slovenských výrobkov automobilového priemyslu,  elektrotechniky, hutníctva a strojárstva, a zlepšenie pri vývozu poľnohospodárskych komodít.

Prebiehajú tiež rokovania s Kanadou, ktoré sú v záverečnom štádiu.