EÚ - Austrália dohoda o zhode

08.01.2013 08:45

EÚ uzavrela Dohodu s Austráliou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania medzi EÚ a Austráliou. Rada EÚ zverejnila uzavretie dohody rozhodnutím č.2012/837/EÚ. Rozhdonutie je účinné od 29.12.2012, výmena diplomatických nót oboma stranami je podmienkou vyjadrenia súhlasu s dohodou.