Zmeny v SPD z tabaku

03/10/2012 05:17

S účinnosťou od 1.10.2012 dochádza k zmenám v oblasti spotrebných dani z tabakových výrobkov a to prijatým zákonom č. 288/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.