Zmeny v exporte mäsa do RF

17/10/2012 08:48

V nariadení Komisie (ES) č. 1180/2008 ( 2 ) sa ustanovuje systém výmeny informácií medzi prevádzkovateľmi a príslušnými orgánmi členských štátov, ako aj medzi členskými štátmi, Komisiou zastúpenou Európskym úradom pre boj proti podvodom („OLAF“) a orgánmi Ruska v súvislosti s exportom určitých výrobkov z hovädzieho, teľacieho a bravčového mäsa na územie Ruskej federácie, na ktoré sa uplatňuje náhrada. Účelom systému je sledovať príslušný export a určiť prípady, v ktorých sa náhrada nemala vyplatiť a musí sa vymáhať.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 948/2012, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1180/2008 ustanovujúce systém pre oznamovanie informácií o určitých dodávkach hovädzieho, teľacieho a bravčového mäsa na územie Ruskej federácie sa začne uplatňovať od 1.12.2012.