Zmeny v Dohovore TIR

11/09/2012 19:35

Zmena a doplnenie Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR - Dohovor TIR 1975 vchádza do platnosti 13.9.2012
podľa oznámenia depozitára OSN C.N.326.2011.TREATIES-2  a platí pre všetky zmluvné strany Dohovoru TIR rovnako. Celé znenie nájdetre TU.