Zmeny v Dohode o EHP

13/11/2012 09:35

V Dohode o EHP došlo k viacerýcm zmenám, ktoré sa prejavili v zmenách a doplnení príloh najmä k oblastiam veterinárne a fytosanitárne prepdisy, technické normy, skušky a certifikácia, doprava, životné prostredie.