Zmena v Dohovore o STR

27/07/2012 09:05

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – EZVO PRE SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM č. 3/2012 z 26. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (2012/379/EÚ) bolo uverejnené 13.7.2012 v ÚV č. L 182. Kompletné znenie rozhodnutia nájdete TU. Zmena sa týka pristúpenia Chorvátska k Spoločnému tranzitnému režimu od 1.7.2012, čo má vplyv na zmenu dokladov používaných v Tranzite Spoločenstva (záručné listiny pre jednotlivú a celkovú záruku).