Zatriedenie "brokátová hviezdička"

09/07/2012 14:30

Dekoratívna vetvička pozostávajúca z umelých kvetov („poinsettia“ – tzv. vianočná hviezda), lístia a ovocia (vetvičky a bobule ihličnanov). Je vyrobená z brokátového textilného materiálu, plastov a kovového drôtu. Výrobok je určený na použitie ako ozdoba sviečky. Je predkladaný bez sviečky a držiaka sviečky. Zatrieďuje sa do podpoložky KN 6702 90 00 - zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 6702 a 6702 90 00. Vetvička sa nepovažuje za výrobok na slávnosti položky 9505, keďže nie je výlučne navrhnutá, vyrobená a rozpoznateľná ako výrobok na slávnosti. Neobsahuje žiadnu potlač, ornamenty, symboly ani nápisy a preto nie je určená na použitie pri konkrétnej slávnosti (pozri aj vysvetlivky KN k položke 9505). Zatriedenie do položky 9505 ako výrobok na slávnosti je preto vylúčené. Výrobok sa preto zatrieďuje pod číselný znak KN 6702 90 00 ako výrobok zhotovený z umelých kvetín, lístia a ovocia z ostatných materiálov. Uvedené je v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 554/2012 z 19. júna 2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry.