Zásoby ropy a stav núdze

10/03/2012 08:17

Novela zák. č. 170/2011 Z.z. rieši stav ropnej núdze s účinnosťou od 1.1.2012. Upravuje vrátenie poplatku za vybrané ropné produkty, ak bol uhradený opakovane (tz. dva krát). Právnické osoby si môžu uplatniť nárok na vrátenie, ak im vznikol, do 31.3.2012.