Vývozné náhrady na hydinové mäso

27/07/2012 09:33

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 663/2012 z 19. júla 2012, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hydinové mäso stanovuje výšku vývozných náhrad pri vývoze hydinového mäsa, týka sa to najmä pdpoložiek 0207 12 10 9900, 0207 12 90 9190, 0207 12 90 9990, kde je výška náhrad určená na 32,50 EUR / 100 kg pri miestach určenia vymedzených takto:

Ostatné miesta určenia sú vymedzené takto: V03: A24, Angola, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irak, Irán.