Vývozné kvóty na syry do USA

26/06/2012 14:21

Dňa 23.6.2012 nadobudlo účinnosť VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 521/2012 z 19. júna 2012, mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1187/2009 v súvislosti s vývoznými povoleniami na syr, ktorý sa má vyvážať do Spojených štátov amerických v rámci určitých kvót podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode (ďalej len "GATT").

Uplatňuje sa na vývozné povolenia, o ktoré sa požiada od 1. septembra 2012 na výrobky, ktoré sa majú vyviezť v kvótovom roku 2013.

Na výrobky KN 0406 je potrebné predložiť vývozné povolenie, ak sa vyvážajú do Spojených štátov v rámci týchto kvót:
a) dodatočnej kvóty v rámci dohody o poľnohospodárstve;
b) colných kvót pôvodne vyplývajúcich z Tokijského kola a pridelených Spojenými štátmi Rakúsku, Fínsku a Švédsku v zozname XX Uruguajského kola;
c) colných kvót pôvodne vyplývajúcich z Uruguajského kola a pridelených Spojenými štátmi Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Slovensku v zozname XX Uruguajského kola.

Žiadosti o povolenia sa predkladajú príslušným orgánom od 1. do 10. septembra roku, ktorý predchádza kvótovému roku, na ktorý sa vývozné povolenia udeľujú. Všetky žiadosti adresované príslušnému orgánu jedného členského štátu sa predkladajú naraz. Kvóty sa otvárajú ročne na obdobie od 1. januára do 31. decembra.

Získajter viac informácií TU.