Veterina v TARICu

07.04.2012 12:05

Na základe požiadaviek členských štátov Európská Komisa, DG TAXUD integrovala problematiku veterinárnych kontrol s ohľadom na predkladanie Spoločného veterineho vstupného dokladu do TARIC na úrovni EÚ s platnosťou od 1.4.2012. Do konca marca 2012 bola táto problematika riešená pomocou textových odkazov k dotknutým podpoložkám KN. Viac informácií nájdete TU.

Vykonané úpravy po integrovaní opatrení do TARIC zo strany Európskej komisie:

HS 0208 - bola pridaná možnosť fiktívneho certikátu Y930 (z časti B1 prílohy presunúť do časti B2 prílohy),

HS 0510 - boli vymazané TARIC kódy 0510 0000 10 a 0510 0000 20, z dôvodu, že veterinárne kontroly sa budú uplatňovať na celú podkapitolu HS 0510 (z prílohy B2 vymazané TARIC kódy a nahradené HS 0510 0000 00),

HS 3826 - bola pridaná alternatíva fiktívneho certifikátu Y930 (z časti B1 prílohy presuneté do časti B2 prílohy).