Uvoľnenie dovozu zvierat

22.08.2012 06:20

Európska Komisia zrušila zákazy dovozu niektorých voľne žijúcich druhov zvierat do EÚ z tretích krajín. Presnejšie o tom hovorí VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 757/2012 z 20. augusta 2012, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie.