Turecko do STR neskôr

14/06/2012 08:20

dňa 11.5.2012 sme uverejnili informáciu o prístupe Chorvátska a Turecka k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime medzi krajinami EZVO a EHS, uverejnené v Úradnom vestníku ES č. L 226 z 13. 8. 1987, v platnom znení (ďalej len "Dohovor o spoločnom tranzitnom režime"), a Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru, uverejnené v Úradnom vestníku ES č L 134 z 22. 5. 1987, v platnom znení.

Chorvátsko splnilo všetky formálne náležitosti a stane sa zmluvnou stranou týchto dohovorov k 1. 7. 2012, nakoľko dňa 30. 5. 2012 uložilo v súlade s článkom 15a Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a článku 11a Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru listinu o pristúpení na Generálnom sekretariáte Rady EÚ.

Turecko oznámilo Európskej komisii, že vzhľadom k legislatívnym a technickým problémom uloženie listiny o pristúpení odkladá. Zatiaľ existuje predpoklad, že Turecko by mohlo pristúpiť k týmto dohovorom najskôr od novembra 2012. Priebežne Vás o aktuálnej situácií budeme informovať.