Školenia cez SKYPE diaľkovo

27/07/2012 10:20

Od 1.8.2012 sme do našej ponuky pridali možnosť využiť tzv. diaľkové vzdelávanie s využitím kominikačného systému SKYPE. Tento typ vzdelávania je určený najmä pre jednotlivcov, pričom  je nutné mať k dispozícií spoľahlivé, rýchle ale najmä neblokovené pripojenie na internet s možnosťou využitia SKYPE systému pre vzájomnú komunikáciu. Odbúrate tak nutnosť cestovať, znížite náklady a konanie školení sa môže rozložiť na vicaero časových úsekov na seba nadväzujúcich v závislosti od prevádzkových pomerov Vašej spoločnosti. Neváhajte využiť túto flexibilnú, modernú a efektívnu formu interaktívnej formy vzdelávania. Vhodné najmä pre záujemcov zo stredného a východného Slovenska, ale aj z krajín v rámci EÚ, či mimo územia EÚ. Vzdelávanie prebieha výlučne v slovenskom jazyku. Študijné materiály ako ja osvedčnie obdržíte elektronicky podľa inštrukcií uvedených v organizačných pokynoch, ktoré Vám zašleme.