Rusko bude členom WTO

10/07/2012 13:19

Dnes 10.7.2012 Ruská štátna duma hlasuje o členstve Ruskej federácie vo WTO. Deje sa tak na základe súhlasu, ktorý vyslovil Najvyšší súd Ruskej federácie dňa 9.7.2012, čo umožňuje v praxi presadiť  dohodu o vstupe Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO). V tejto súvislosti Ruská federácia povinne zníži dovozné clá a otvorí kľúčové sektory ekonomiky zahraničným investorom.  Tento verdikt bol prijatý jednohlasne a umožní, aby Ruská štátna duma vstup Ruskej federácie do WTO konečne ratifikovala.

Na margo krátkej historiografie uvádzame, že Rusko uzavrelo dohodu o vstupe do WTO po 18 rokoch zložitých rokovaní v decembri 2011. WTO združuje v súčasnosti 155 krajín sveta, ekonomika Ruskej federácie je najväčšou ekonomikou sveta, ktorá doposiaľ je mimo WTO. Plnoprávnym členom WTO sa Ruská federácia stane 30 dní po ratifikácii dohody o vstupe.

V súvislosti s týmto krokom Európsky parlament prijal nariadenie č. 529/2012, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1342/2007 o spravovaní určitých obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie.  Toto nariadenie sa uplatňuje sa odo dňa pristúpenia Ruskej federácie k Svetovej obchodnej organizácii. V tejto súvislosti Európska Komisia uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie, kde uvedie tento dátum.  

Odo dňa, ku ktorému Ruská federácia pristúpi k Svetovej obchodnej organizácii, nebude viac potrebné nariadenie na vykonávanie dohody. Nariadenie (ES) č. 1342/2007 bude zrušené s účinnosťou od uvedeného dátumu vzniku členstva Ruskej federácie vo WTO.

Toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 1.7.2012.