FORM B - textil, obuv

16/04/2012 17:38

S ohľadom na povinnosť predkladať dôkaz o pôvode pri prepúšťaní textilných výrobkov triedy XI do voľného obehu v Spoločenstve podľa nariadenia Rady (ES) č 1541/98 možno okrem dôkazov uvedených v článku 2 a 3uvedeného nariadenia, ako dôkaz pôvodu plne akceptovať osvedčenia o pôvode "FORM B".
Upozornenie:
Osvedčenie o pôvode "FORM B" môže byť použité ako dôkaz pôvodu na preukázanie pôvodu u textilných výrobkov, nie ako preferenčné dôkaz pôvodu napr. pre priznanie preferenčného zaobchádzania v rámci všeobecného systému preferencií (GSP).