Pravidlá pôvodu - odchýlky

16/04/2012 17:34

Dňa 12.4.2012 bolo v Úradnom vestníku č L 102 zverejnené VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE zo 4. apríla 2012, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/603/ES, 2008/691/ES a 2008/751/ES, pokiaľ ide o dočasné odchýlky od pravidiel pôvodu ustanovené v prílohe II nariadenia Rady (ES) č 1528/2007 s ohľadom na osobitnú situáciu Maurícia, Seychel a Madagaskaru, pokiaľ ide o konzervy a chrbty z tuniaka (oznámené pod číslom C (2012) 2321) .

Vykonávacím rozhodnutím Komisie sa predlžuje platnosť Rozhodnutie 2008/603/ES, 2008/691/ES a 2008/751/ES, ktoré umožňujú odchýlky od pravidiel pôvodu na dovoz konzerv z tuniaka (HS 1604 14 11, 1604 14 18 a 1604 20 70) a chrbtov z tuniaka (HS 1604 14 16) z Maurícia, Seychel a Madagaskaru, do 31. decembra 2012.

Rozhodnutie nájdete TU.