Núdzové preferencie pre Pakistan

16/11/2012 11:06

Núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan zavádza EÚ Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 1029/2012, ktoré majú zásadný význam v rámci kľúčovej pomoci po prírodnej katastrofe v roku 2010, ktorá postihla Práve územie a obyvateľstvo Pakistanu. EÚ zohráva rozhodujúcu úlohu pri tejo pomoci a vyšš 400 mil EUR má hodnota humanitárnej pomoci. Pretože kľúčovým hospodárskym odvetvím v Pkaistane je textilný priemysel EÚ poskytla v rámci núdzového stavu a režimu výhody na dovozy z Pakistanu do EÚ, ktoré sú nerecipročného charakteru. Viac TU.