Nové pravidlá na dovoz ekoproduktov do EÚ

26/06/2012 14:53

Dňa 28.6.2012 nadobudne účinnosť VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 508/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín. Článok 1 ods. 3 písm. a) bod ii) a ods. 5 sa však uplatňujú od 1. júla 2012. Viac informácií TU.