Mayotte v ZFEÚ od 1.1.2014

01/08/2012 08:21

Od 1. januára 2014 sa stane ostrov Mayotte súčasťou menovej únie a po ostrove Martinik je ďalším v poradí z francúzskych zámorských území, kde sa bude platiť EUROM. Rozhodla o tom Európska Rada na základe výsledkov referenda v ktorom vyslovilo súhlas 95,2 % oprávenených voličov.

Presné znenie nájdete v ROZHODNUTÍ EURÓPSKEJ RADY z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii
(2012/419/EÚ).