Kvóty na vývoz dreva z RF do EÚ

14/06/2012 08:58

Z dôvodu plnenia záväzkov zníženia resp. odstránenia vývozného cla na surové drevo pri vývoze z Ruskej federácie do EÚ bola podpísaná dohoda o zavedení systému prideľovania colných kvót pri vývoze dreva z RF do EÚ. Systém sa sústreďuje na smrekové a borovicové drevo HS kód 4403 20 a začala sa uplatňovať s účinnosťou od 13.6.2012. Presné druhy sú definované v prílohe II VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 498/2012 o prideľovaní colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie. V prílohách toho nariadenia je vzor žiadosti na využitie kvóty, čestmné vyhôlásenie k žiadosti, opravné koeficienty a prehľad o skutočnom objeme. Znenie nariadenia nájdete TU.