INTRASTAT členských štátov

26/03/2012 18:06

Poznáte termíny pre podávanie štatistických hlásení v členských štátoch Európskej únie? Viete ako majú členské štáty v EÚ nastavené prahy oslobodenia? Zaujímajú Vás iné špecifiká, či štatistické údaje v rámci členských štátov EÚ? Stiahnite si publikáciu EUROSTATU, ktorá o všetkom zaujímavom hovorí na úrovni roku 2011. Ide o veľmi vydarený a pútavý materiál, ktorý odporúčame všetkým čo pracujú s INTRASTATOM. Porovnajte si podmienky platné v Slovenskej republike s podmeinkami v ostatných členských štátoch. Stiahnite TU.