Holandské Antily bez dovozu mlieka

24/10/2012 04:50

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 957/2012 zo 17. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 605/2010, pokiaľ ide o vypustenie položky týkajúcej sa Holandských Antíl zo zoznamu tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok surového mlieka a mliečnych výrobkov na územie Únie.