EÚ - USA zmeny v GATT

24.10.2012 04:43

Európska únia ukončila rokovania v rámci Dohody GATT a Rozhodnutím Rady o podpise Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii, v mene Európskej únie oznámila ukončenie rokovaní v zmene záväzkov týchto dvoch krajín a to s účinnosťou od 24.9.2012: