Dohoda k AEO s Kanadou

24/10/2012 04:39

ROZHODNUTIE RADY účinné od 24. septembra 2012 hovorí o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Kanadou o spolupráci v colnej oblasti, pokiaľ ide o záležitosti súvisiace s bezpečnosťou dodávateľského reťazca, v mene Únie (2012/643/EÚ). Rozširuje sa tak priestor pre uplatňovanie spolupráce v zvyšovaní bezpečnosti logistického reťazca v priesotre EÚ - Kanada.