Dodatočné clá na dovoz bieleho, surového cukru, sirupov

26/06/2012 14:37

Dňom 21.6.2012 vstúpilo do platnosti VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 526/2012, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012. Týka sa to položiek HS 1701 12, 1701 13, 1701 14, 1701 91, 1701 99 a 1702 90. Viac informácií získate TU.