Clá na čínsku keramiku

16/11/2012 11:25

Európska Komisia uvalila dočasné opatrenie v podobe Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1072/2012 zo 14. novembra 2012, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingového cla na dovoz čínskeho keramického stolového a kuchynského riadu. Toto opatreenie je viazané na uvedený tovar s pôvodom v Čínskej ľudovej republike. Rozpätie colných sadzieb je od 17 po 58 %.