Antigumpingové clo na rúrky z UA

09/07/2012 11:38

Dňom 27.6.2012 Rada EÚ zaviedla antidumpingové clo na bezošvé rúry a rúrky zo železa a ocele pri dovoze z Ukrajiny, konkrétne na produkciu od Interpipe NTRP a to vo výške 17,7 % s použitím doplnkového TARIC kódu A743. Toto opatrenie bolo zavedené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 540/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 954/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Chorvátsku, Rumunsku, Rusku a na Ukrajine.